CONCURSOS PÚBLICOS - MUNICIPALIDAD DE OLIVAR 2022 

    -Anexo n°1                  -Anexo 3D y 3E  

    -Anexo n°2                  -Formulario n°1  

    -Anexo  n°3                 -Formulario n°2

    -Anexo n°4                 -Procedimiento Seleccion 

    -Anexo n°5                 -Ficha de Postulacion

    -Anexo n°6

    -Anexo n°1                  -Anexo 3D y 3E  

    -Anexo n°2                  -Formulario n°1  

    -Anexo  n°3                 -Formulario n°2

    -Anexo n°4                 -Procedimiento Seleccion 

    -Anexo n°5                 -Ficha de Postulacion

    -Anexo n°6

               -Anexo

            -Ficha de Postulación 

            -Anexo N°2

            -Anexo 3D y 3E

            -Formulario 1

            -Formulario 2